Do zoznamu náhradníkov na očkovanie môže byť zaradený každý záujemca bez obmedzení, ale prioritu majú momentálne:

 • Osoba vo veku nad 55 rokov
 • Alebo osoba so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia Covid-19 definovaná vo vyhláške MZ SR*
 • Prosíme vás, aby ste brali na zreteľ, že zoznam náhradníkov slúži len na zabezpečenie využitia vakcín, ktoré zvýšili v daný deň.
 • Prioritne sa očkujú osoby, ktoré sú registrované cez portál korona.gov.sk.
 • Náhradníkov zo zoznamu oslovíme, len v prípade, že sa v daný deň niekto z objednaných nedostaví - priemerne 3-4 osoby za deň.
 • Zaočkovanie náhradníkov nie je nárokovateľné.
 • Doba čakania je 6-8 týždňov od prihlásenia, preto odporúčame prihlásenie cez korona.gov.sk, pokiaľ je pre vašu vekovú kategóriu otvorené.
 • Bez ohľadu na vek náradníka prebieha očkovanie vakcínou Comirnaty (BioNTech/Pfizer), čo je aj podstatou zoznamu náhradníkov - využitie všetkých dávok vakcín na daný deň.
Do zoznamu náhradníkov nášho vakcinačného centra sa môžete nahlásiť vyplnením formulára (po vyplnení potvrdzujúci email ani SMS neposielame, ak formulár nevypíš žiadnu chybu, boli úspešne zapísaný):

Ak nastane problém s vypĺňaním formulára, môžete nás kontaktovať počas pracovných dní od 9:00 – 14:00 na telefónnom čísle:

036/202 89 19

* Osoba so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 definovaná vo vyhláške č. 10/2021 Z. z. vydanej MZ SR:

 • Onkologický v štádiu liečby ochorenia
 • S aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia
 • S transplantáciou solídnych orgánov
 • S transplantáciou krvotvorných buniek (BMT)
 • S chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C,D
 • V minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom
 • So stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy
 • S chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV)
 • Po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami
 • So závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca
 • S diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch
 • S HIV v štádiu AID S/late presenter
 • S chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s)
 • S extrémnou obezitou - BMI vyšší ako 35
 • So závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných)
 • S cirhózou pečene
 • So závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu
 • So závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu
 • So závažnou neurologickou chorobou - sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myastenia gravis, amyotrofická laterálna skleróza a iné
 • S mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia)
 • So závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúce biologickú liečbu
 • So závažnými poruchami hemokoagulácie
 • So závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza)